sporta & spa tuan club

Cennik

tuanclub_cennik_str1_2

tuanclub_cennik_str2

Stałe (cykliczne) rezerwacje przyjmowane są na minimum 3 miesiące z gwarancją stałych dni i godzin oraz możliwością przedłużenia na kolejny okres rozliczeniowy. Opłata pobierana jest z góry za 3 miesiące w abonamencie; cena jednej godziny w abonamencie jest niższa o 5zł od godziny cennikowej (gry jednorazowej).

Opłaty z góry dokonuje się na podstawie otrzymanego 3-miesięcznego zestawienia płatności za wynajem kortu. Zestawienia wystawiane są na nazwisko klienta i rozliczane kwartalnie.

Opłatę za instruktora klient uiszcza bezpośrednio u samego instruktora.