sporta & spa tuan club

Fit

„Fit”oznacza w tłumaczeniu z języka angielskiego: „znajdować się w szczytowej formie poprzez odpowiedni trening„. W dzisiejszych czasach tłumaczenie okazuje się być niewystarczające, ponieważ przyjęło się już ogólnie określanie tym pojęciem stylu życia, sposobu na zdrowe, higieniczne i pozytywne w sensie psychologicznym funkcjonowanie człowieka. Pełna definicja brzmi:

Fitness – to dynamiczny stan (system) poszukiwań dobrego samopoczucia z punktu widzenia psychologicznego i socjologicznego, w połączeniu z dążeniem do osiągnięcia maksymalnej (dla jednostki) sprawności fizycznej – poprzez różnorodne formy ruchowe dostosowane do możliwości, gustu, oczekiwań tej jednostki, która tym samym bierze znaczną odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenie własnego organizmu.”

Zajęcia fitness w naszym klubie to doskonała forma treningu i relaksu. Zapraszamy na szeroką gamę zajęć do wyboru – od wzmacniających po rozluźniające i rozciągające.